“กิจกรรม HKH Open House พี่พาน้องทัวร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ครั้งที่ 1”
แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ
 
จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 23 เมษายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
กิจกรรมนี้มีน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างมีความสุข สนุกสนาน โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
 – ฐานที่ 1 : กิจกรรมต้อนรับ ณ ห้องชีวกลศาสตร์ โดยรุ่นพี่นักศึกษาชั้นปีที่ 2
 – ฐานที่ 2 : ห้องชีวกลศาสตร์ (แนะนำ 3D Motion Analysis และกิจกรรม
 – ฐานที่ 3 : ห้องชีวเคมีการออกกำลังกาย (แนะนำ Lab)
 – ฐานที่ 4 : ห้องสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (แนะนำ Alter G)
 – ฐานที่ 5 : ห้องตรวจประเมิน (ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย Body Composition)
 – ฐานที่ 6 : Q&A แนวการศึกษาและเส้นทางอาชีพในอนาคต เล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัลและรับของที่ระลึก
 
โดยการจัดงานในวันนี้ จัดขึ้นภายใต้มาตราการรักษาความปลอดภัยการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด มีการตรวจ ATK ก่อนเข้างานพร้อมกับการแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนตามที่รัฐบาลกำหนด และมีการแบ่งรอบการจัดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงทั้งหมด