“น้อมจิตวันทา เทิดศรัทธา บูชาครู” พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom) ในการนี้ ตัวแทนนักศึกษาได้นำพวงมาลัยมอบแด่อาจารย์ประจำโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ เพื่อแสดงความเคารพนอบน้อมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์