บรรยากาศการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ : “วิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพในระบบของร่างกายมนุษย์ ๔”
หัวข้อ : การฝึกยิมนาสติกเพื่อสุขภาพและความเป็นเลิศสำหรับเด็กอายุ ๒-๑๓ ปี
โดยครั้งนี้ โรงเรียนฯได้รับความร่วมมือจาก “อมรเทพยิม” ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานที่จริง พร้อมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับสาขาวิชาเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ
การเข้าร่วมงานจัดขึ้นภายใต้มาตราการรักษาความปลอดภัยการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด มีการตรวจ ATK ก่อนเข้างานพร้อมกับการแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19