X
MENU
โพสเมื่อ: กันยายน 4, 2021 3:37 pm

นักศึกษาโรงเรียนนวัตกรรมบริหารจัดการสถานพยาบาล คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนละฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ณ โฮงเจ้าฟองคำ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2564 นักศึกษาโรงเรียนนวัตกรรมบริหารจัดการสถานพยาบาล คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนละฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ณ โฮงเจ้าฟองคำ

X

Contact