X
MENU
โพสเมื่อ: พฤษภาคม 26, 2021 11:53 am

หลักสูตร วท.บ. ฉุกเฉินการแพทย์(ต่อเนื่อง) นำทีมออกหน่วยปฐมพยาบาล ศูนย์ฉีดวัคซีนภาคสนาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันนี้พวกเราพร้อม!!! หน่วยปฐมพยาบาล ศูนย์ฉีดวัคซีนภาคสนาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำทีมโดย อาจารย์ นายแพทย์สุขสันต์ กนกศิลป์ พร้อมด้วยลูกๆ นศ.นฉพ.อุทัยวรรณ นศ.นฉพ.ณัฐพงศ์ นศ.นฉพ.ไกรสร นศ.นฉพ.มนัญชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และพี่เลี้ยง นฉพ.เปมิกา รักไทย (นักฉุกเฉินการแพทย์)

X

Contact