X
MENU
โพสเมื่อ: พฤษภาคม 5, 2021 10:27 am

นักศึกษารังสีเทคนิคร่วมเป็นจิตอาสาภาคสนามที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต”

💉🦠 นักศึกษารังสีเทคนิคร่วมเป็นจิตอาสาภาคสนามที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🦠💉

สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ค่ะ

X

Contact