X
MENU
โพสเมื่อ: 05/08/2021 3:26 PM

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รูปแบบ Online)

📍วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. 🥰 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกคน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์แห่งนี้ 👩🏻‍🏫 กิจกรรมวันนี้ นักศึกษาได้มีโอกาสพบกับคณาจารย์ทุกท่านของโรงเรียนฯ รวมถึงได้รับฟังคำแนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง และช่วงท้ายได้มีกิจกรรม School of Human Kinetics and Health พี่รับน้องรุ่นที่ 3 ซึ่งมีเกมสนุกๆ เฉลยสายรหัสกับพี่ๆชั้นปีที่ 2 สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างอาจารย์ เพื่อนๆนักศึกษาและรุ่นพี่

X

Contact