X
MENU
โพสเมื่อ: กรกฎาคม 12, 2021 12:52 pm

ภาพบรรยากาศ การสอบภาคทฤษฎีและการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564

ภาพบรรยากาศ การสอบภาคทฤษฎีและการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 วันแรกเข้มข้น วันที่สองสนุกสนาน รอลุ้นกันได้เลยว่า นักศึกษาพาราเมดิก รุ่นที่ 2 จะเป็นใคร

X

Contact