คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เป็นตัวแทนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 จากดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี อาจารย์ แพทย์หญิงน้ำฝน สินชัย ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหาร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เป็นตัวแทนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รับมอบ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โพสเมื่อ: ธันวาคม 29, 2021 3:24 am
X

Contact